Flyvelæge Paw Bjørn Jensen

Flyvemedicinske undersøgelser af piloter og kabinepersonel

Flyvelæge Paw Bjørn Jensen på Christianshavn
Aeromedical Examiner DK/AME/73